Kerja-kerja membekal, menghantar dan mengujiterima pendawaian semula mata hawa dingin untuk Pejabat CUEPACS, No 34A, Jalan Gajah Off Jalan Yew, Pudu, 55100 Kuala Lumpur.

  • Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.
  • Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 3 Disember 2015, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No 1/2015 (E)
  • Satu lawatan tapak akan diadakan pada 26  November 2015 jam 10.00 pagi di Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off  Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur
  • Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS 34A, Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.
  • Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.
  • Sebutharga  hendaklah sah selama  30 HARI selepas itu.
  • Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Muat Turun Borang Tender disini.