Membekal, menghantar dan mengujiterima kerja-kerja pendawaian semula mata hawa dinginselanjutnya